TRANSMETIME LIVE NGA MBLEDHJET E BORDIT

„..ndërsa, nëse dikush është kurioz për një temë konkrete, të diskutimit nga rendi i ditës, atëhere do ta gjej me dy klikime tek xhirimi!”

TV E BASHKISË

LIDHJA MIKROVOKS

Nëse ju do të përdorni në mbledhjen e bordit sistemin Mikrovoks, atëhere mund të publikoni edhe vetëm materialin zanor

APLIKIMI SMART

Me përhapjen e televizorëve të zgjuar mund ti shikojnë mbledhjet e bordit në po atë stacion ku shikojnë zakonisht lajmet, apo filmat argëtues.

AFISHE PROGRAMI

Inspektimi i orareve të planifikuara për transmetimet live, si dhe mund të gjenden materiale të mbledhjeve të herëshme të bordit

Informacione të përgjithshme

Qytetarët votues kudo që janë duan të dinë më shumë për asamblenë e përgjithshme, apo për punën e bordit të deputetëve. Ky objektiv mund të arrihet, nëse do të sigurojmë nga mbledhja e bordit, transmetim me internet.

 

Për shkak të një orari të përcaktuar në TV tradicionale, dhe transmetimit të kufizuar, popullata mund ti shikoi transmetimet vetëm në një rreth të ngushtë.

 

Në ditët tona, teknologjia e internetit tashmë e bën të mundur, që si transmetimin live ashtu edhe mbledhjet e mëparshme të bordit, të jenë të inspektueshme kudo në botë dhe në çdo kohë.

 

Ndërsa, nëse dikush është kurioz për një temë konkrete, të diskutimit nga rendi i ditës, atëhere do ta gjej me dy klikime tek xhirimi.

 

Ndërsa brenda rendit të ditës mund të kërkohen qoftë edhe komentet e deputetëve.

 

TV i Bashkisë zgjidh detyra të tilla të rëndësishme publike, si transparencën në fushën e veprimtarisë dhe deklarimit të detyrimeve.

 

Shiko, si funksionon kjo në rastin e Bashkive hungareze!

www.onkormanyzati.tv

ÇFARË IU OFRON BASHKIVE?

Ftuesi mund të publikojë mbledhjet e planifikuara të bordit të deputetëve ..


Mund të sigurohet transmetim live nga mbledhjet e bordit.


Inçizimet  video të mbledhjeve të bordit mund të publikohen qoftë edhe gjatë gjithë kohës së ciklit zgjedhor.


Mund të depozitohen proçes-verbalet e shkruara, publikimi i të cilave është në të njëjtën kohë edhe obligim i institucionit.


Mund të publikohen të ftuarit e mbledhjeve të planifikuara të bordit të deputetëve


Për banorët e interesuar, të regjistruar, dërgon njoftime automatike e-maili.


Me përhapjen e Smart-TV (televizorë të zgjuar) mund ti shikojnë mbledhjet e bordit në po atë stacion ku shikon zakonisht lajmet apo filmat argëtues.

(Dallimi është, se ky transmetim mund të shihet kudo, ndërkohë që transmetimi i TV lokale shihet vetëm në zonën e dhënë.)