SISTEM TRANSMETIMI SIPAS KËRKESAVE TUAJA NGA MË E THJESHTA DERI TEK CILËSIA MË E LARTË.

..Transmetimi i takimit të bordit apo çdo evenimenti tjetër me kamera të montuara në mur, pa mbajtëse kamerash, pa kablla të trashë dhe pa operatorë…

NUK KA RRETHANË SHQETËSUESE

Sistemi e kryen transmetimin pothuaj pa u kuptuar nga vetë përdoruesi.

LIDHJA MIKROVOKS

Kamera të drejtuara nëpërmjet sistemit të konferencës dhe numërimit të votave.

TRANSMETIMI NËPËRMJET NJË RRJETI

Transmetimi video dhe audio mund të ndodhi nëpërmjet internetit, intranetit si edhe nëpërmjet rrjetit kabllor të televizionit lokal.

SERVERI I MEDIAS

Publiku dhe palët e interesuara, pamvarësisht nga pozicioni gjeografik mund të ndjekin procesin e vendimmarrjes.

POZICIONE INTELIGJENTE TË KAMERAVE

Në çdo vend të deputetit është e mundur të programohen edhe më shumë kamera, dhe gjatë transmetimit mund të përzjehen sipas dëshirës.

TITRIM AUTOMATIK

Në bazë të informacionit të marrë nga programi Mikro Voks ka mundësi edhe për titrim automatik!

MIKROKAM – SISTEMI I TRANSMETIMIT ME KAMERA ROBOT

NUK KA RRETHANË SHQETËSUESE

Për përdoruesin e mbaron punën pa asnjë moment shqetësues. Specialisti i bashkisë fillon proçesin e transmetimit live, me përjashtim të kësaj, gjatë funksionimit normal nuk ka më persona ndërhyrës, proçeset në vazhdim janë plotësisht të automatizuara.

Duke u udhëhequr nga sistemi konferencës dhe numërimit të votave Mikro Voks, kamerat funksionojnë në mënyrë automatike, drejtohen nga ai që flet, në transmetim del figura dhe po automatikisht shfaqet edhe titra.

LIDHJA MIKROVOKS

Duke u udhëhequr nga sistemi konferencës dhe numërimit të votave Mikro Voks, kamerat funksionojnë në mënyrë automatike, drejtohen nga ai që flet, në transmetim del figura dhe po automatikisht shfaqet edhe titra.

Natyrisht ekziston mundësia edhe e ndërhyrjes manuale gjatë gjithë fazës së transmetimit në vazhdimësi.Transmetimin video dhe audio të realizuar në këtë mënyrë, e kalon për serverin e medias të TV së Bashkisë ose nëpërmjet rrjetit të televizionit lokal ose nëpërmjet një serveri stream.

TRANSMETIM NËPËRMJET RRJETIT

Transmetimi i realizuar video dhe audio del në serverin e medias të Tv së Bashkisë ose nëpërmjet rrjetit të televizionit lokal ose nëpërmjet një serveri stream.

SERVERI I MEDIAS

Pastaj nga serveri i medias së Tv së Bashkisë publiku dhe palët e interesuara, pamvarësisht nga pozicioni gjeografik mund të ndjekin procesin e vendimmarrjes. Nga këndvështrimi i antarëve të bordit nuk ka asnjë ndryshim, mund ta vazhdojnë punën me mënyrën e zakonshme, ashtu siç e kanë bërë deri atëher.

Në sallën e mbledhjes sistemohen 3 ose 4 kamera robot, të cilat duke ndjekur akordimin e sistemit vëzhgojnë vazhdimisht diskutimet e deputetëve, më pas materialin video të krijuar në këtë mënyrë e kalojnë për një kompjuter drejtues qendror. Detyra e këtij kompjuteri qendror është përzjerja e materialit figurativ të ardhur nga kamerat robot, arkivimi, si dhe – në rast se duhet – pasimi i tij…

POZICIONI INTELIGJENT I KAMERAVE

Pozicionet e kamerave mund të porositen tek vendet e deputetëve. Në praktikë kjo do të thotë, që kur diskutuesi hap mikrofonin e tij, kamerat e programuara qëndrojnë në pozicinin e akorduar më parë. Për të njëjtën pikë mund të programojmë shumë kamera njëherësh. Në pikpamjen e administrimit të sipërfaqes së hartës programimi i pozicionit të kamerave dhe akordimi me dorë i kamerave është i lehtë për tu kryer.

TITRAT AUTOMATIK

Nëse Mikrokam funksionon së bashku me sistemin Mikro Voks, atëhere titrat zgjidhen automatikisht. Veç kësaj, transmetimi mund të titrohet edhe në mënyrë të pavarur ose nga baza e të dhënave personale. Në të dy rastet operatori ka mundësi për të ndërhyrë apo modifikuar menjëherë.